Inspiritus banner

Inspiritus

Dette prosjektet er avgangsprosjekt ved Visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Sørøst-Norge, gjennomført med tre andre studenter. I dette prosjektet har det blitt utviklet strategi og visuell identitet for bedriften Inspiritus.
Inspiritus leverer tjenester innen enhetsterapi og mental trening som forbedrer balansen mellom kropp og sinn, slik at kunden utnytter sitt indre potensiale. Tjeneste tilbys til privatpersoner i Buskerud og Asker.

Basert på strategiske føringer har det blitt utviklet en visuell identitet for bedriften, der verdiene nytenkende, engasjert, dyktig og livsglad ble satt i fokus. Designet har blitt utviklet gjennom en designprosess, hvor det har blitt utviklet ulike konseptuelle retninger og designretninger. Disse har blitt nøye vurdert og blitt utviklet godt gjennom prosessen.

Loading page

Logo

Logoen er inspirert av tangram. Tangram et puslespill, som er satt sammen av ulike former som til sammen blir en helhet. Symbolet representerer mennesket som en helhet: symbolet er sammensatt av byggeklosser som tilsammen skaper en helhetlig form, på samme måte som mennesket er satt sammen av ulike deler som utgjør en helhet. Inspiritus tilbyr verktøy som kan forbedre disse byggeklossene og forbedre menneskets livsglede og mentale helse.

Inspiritus logo Inspiritus logo negativ Inspiritus logo svart-hvit

Identitetsfarger

Farger er en viktig del av Inspiritus sin identitet. De skal bidra til å fremstille bedriften som nytenkende, livsglad og dyktig. For å få til dette skal Inspiritus fremstå som fargerik. I en fargerik identitet er det viktig å velge farger som harmonerer godt sammen, hvis ikke kan de stjele oppmerksomheten fra hverandre og skape et rotete eller barnslig uttrykk.

Loading page

Grafiske elementer

Det grafiske elementet har blitt utviklet med utgangspunkt i logoen. Logoen består av både buer og diagonale linjer. Disse linjene har blitt videreført i det grafiske elementet. Elementet har fått navnet “svosj” på grunn av bevegelsen som dannes i buen, hvor man bli ført fra venstre til høyre på flatene. Dette gjør at man naturlig blir ført i riktig leseretning, og det blir ikke et element som forstyrrer, men fremmer budskapet.

Dette skal brukes på de fleste sammenhenger hvor Inspiritus er representert. På flater som kun inneholder logo, som visittkort og Power Point brukes hele det grafiske elementet, plassert til venstre i komposisjonen. Dette er flater hvor Inspiritus introduseres, og det grafiske elementet bygger gjenkjennelighet og formidler livsglede og dyktighet.

Loading page Loading page Loading page Loading page