Modus banner

Modus

Dette er en gruppeoppgave i forbindelse med faget interaksjonsdesign ved Westerdals Oslo ACT. Oppgaven gikk ut på å utarbeide et konsept for en ny interaktiv løsning, som skal hjelpe bruker i en bestemt situasjon på skole, jobb og/eller fritiden.

Løsningen ble applikasjonen Modus. Modus går ut på at brukeren kan sette mobilen i ulike moduser tilknyttet en situasjon, der kun relevante applikasjoner vil være tilgjengelige. På denne måten ønsker vi å forhindre at mobilen tar bort fokusert i den situasjonen brukeren er i, og heller bruke mobilen som et verktøy for å bli mer fokusert.

Dette er en løsning som er viktig i dagens samfunn, hvor mobilen og teknologi er en stor del av hverdagen. I målgruppen til Modus finner man en betydelig mengde mennesker som er tilgjengelige på mobilen til en hver tid, og mange har behov for begrensninger for å ikke forstyrres unødvendig av mobilen.

Papirprototype

Lavnivå-prototypen av Modus som viser:
• Loadingpage
• Hovedsiden: hvor bruker velger ønsket modus.
• Innstillinger før modus starter: her tilpasser bruker modus etter eget behov.
• Aktivt modus: hvordan telefonen ser ut når man har startet modus

Loading page Hovedside Start modus Aktivt modus

Prototype

En klikkbar prototype utviklet i Balsamiq. Hele versjonen kan lastes ned og testes her (må velge ferie): Modus_prototype.pdf

Loading page Hovedside Start modus Aktivt modus

Sketch-prototype

Jeg har videre utviklet en mer detaljert prototype av noen sider på applikasjonen, i programmet Sketch. Ikonene er illustrert i Adobe Illustrator og gif er laget i Photoshop

Loading page Hovedside Instillinger Aktivt modus