Modus banner

Sortere

Dette er en gruppeoppgave i forbindelse med faget interaksjonsdesign 2 ved Westerdals Oslo ACT. Oppgaven gikk ut på å utarbeide en mobiltjeneste som kan være nyttig for folk flest.

Mobiltjenesten som har blitt utviklet er en resirkuleringsapplikasjon der bruker finner relevant informasjon og kan registrere resirkulering. Målet med applikasjonen er å hjelpe bruker med å besvare spørsmål de har om resirkulering, og motivere til å resirkulere mer. For å oppnå dette har det blitt laget en opplysningsapplikasjon med gamification som tilleggsfunksjonalitet.

Blomsten er den visuelle fremstillingen av applikasjonens gamification. Før bruker har begynt å resirkulere vil blomsten kun være en liten spire. Etterhvert som bruker registrerer resirkulering vil blomsten vokse seg større og til slutt bli en stor, vakker blomst.

Main page Main page

Resirkuler

Registreringen kan enkelt gjøres ved å klikke på den røde “Resirkuler”-knappen. Denne knappen finnes i flere av applikasjonens undersider, og er dermed lett tilgjengelig for bruker. Når resirkulering registreres vil blomsten gradvis forandre seg med en animasjon, og bruker vil motta poeng.

Velg kategori som skal registreres Registrere en enhet Tilbakemelding på registrering

Poeng

På poengsiden kan bruker se sin personlige score, sammenlignet med andre “Resirkulerere” og en visualisering av hvor mye som har blitt registrert i appen. I tillegg vil det være en oversikt over badges bruker har oppnå, og hvor mange poeng som gjenstår til neste badge.

Poengside Poengside

Badges

Badges er delmål som gir brukeren motivasjon til å resirkulerer mer. Det er laget 5 ulike badges som brukeren kan oppnå, og kravene for å få et badge blir høyere for hvert badge.

Badges

Kategorier

Kategorier Glassemballasje Glassemballasje

Returpunkter

Returpunkter Returpunkter

Se klikkbar prototype her.